Songar og dikt


Songar

Advent

Adventstjerna
 

Jul

Den første jul
Det blømer ei rose
Det var ikkje rom
I Betlehem
I stallen
Jul
Kling alle klokker
Han er komen
 

Påske

Getsemane
Den kjæraste staden
Eg veit ei hand
Eg veit ein stad
Kan du sjå han
Kransen om krossen
Mi eine von
Påske
Ver helsa, Kross
Bak stengde dører
Han lever!
Påskemorgon


Glede

Din grunn til glede
Ljos
 

Mi tru

Eg veit på kven eg trur
Grunnen for mi tru
 

Nattverd

Nattverd


Omvending

Ennå er døra open
Han kallar deg
Han står og bankar
 

Etterfølging

Eg ynskjer
I Frelsarens hender
Kallet
Maria
Prøv meg, Gud
 

Trengsel og trøyst

Ottast ikkje
I hamn
Sæl er du


Bønn

Møt meg, Herre
Til deg kan eg kome
Å Herre Krist
 

Tru og tillit

Kven skal vi gå til?
Den gode hyrding
Det finns ingen venn som Jesus
Du er ikkje einsam
Du ser meg
Eg kjem til deg
Eg veit eg kan kome
En dag fikk jeg legge mitt liv i Hans hånd
Min Frelsar fann meg
Min kjærleik er evig
Sommarkveld
 

Den kristne vona

Mot målet
Det skal gry ein morgon
Du er trygg når du er i din hyrdes favn
Eg undrast kva som ventar
Han kjem
Om skumringstimen kjem


HR
Dikt

Gud og vi

Jesaja
Brødet
Bønn - Å, kunne jeg bare
Eit rom i Guds kjærleik
Herrens veier
Levande tonar
Lovsong
Såmann
Takk (.... så mykje eg ikkje forstår ....)
Til ei lita jente
Til ein ungdom
Til en ungdom
 

Vårt ansvar

Dagane dine
Det bankar ein på di dør
Hendene
Kvar er du, Gud?
Open hand
 

Møte med Mesteren

Bartimeus
En kvinne
Peter


Prologer

Eit folk i song
Spjelkavik Indremisjon 90 år
Kallet og krossen
 

Kjærleik

Ei hand i mi
I ein spegel
Kjærleik
Ved grava
 

Heimen

Attvunnen åker
Barndomsheimen
Ved mors grav


17. mai

Bøn på 17. mai
Flagget vårt
Mitt Noreg
Noreg sin vår
Slik er mitt land
17. mai 1995
Vår fedrearv
Vår i Noreg 17. mai 1994
17. mai 2002
 

Vår

Endeleg vår
Kor ven ein vår
Vesle blomen
Vår
Vårtankar
Vårvise
 

Naturen

Blomane
Sommarnatt
Forfatter: Johan Chr. Sorknes

Utforming: Sorknes Tekst og Web


Backgrounds By Marie

Grafikk fra Backgrounds By Marie