Blomane


Dei falma så fort
blomane
i frostnatta.
Snøen dekte
det som ein gong var liv,
og døden sigra.


Men no er dei der att.
Som sol
og himmel
skin dei
i gult og blått.
Så sigra ikkje døden likevel.
Så var det ikkje død snøen dekte,
men ei anna form
    for liv.
Johan Sorknes

(til innhold)