Vårvise


Når en liten sangfugl synger,
er det våren selv vi hører.
Og i tonene som gynger,
livets sang når våre ører.


Gleden fyller våre hjerter
når en liten sangfugl synger.
Lysende, som tente kjerter
står i tette, lubne klynger


lyttende, når toner gynger,
vårens eget blomstersmykke,
når en liten sangfugl synger
om sin egen lille lykke.


Vi kan lære av den lille
legge fra oss alt som tynger,
bare lytte, ydmyk, stille,
når en liten sangfugl synger.
Johan Sorknes

(til innhold)