Grunnen for mi tru


Eitt er grunnen for mi tru:
Vår Herre Jesu nåde.
På denne grunnen får eg bu,
der får Guds kjærleik råde.


Eitt eg veit å byggje på:
Det som vår Frelsar gjorde.
Han gav oss grunn der vi kan stå,
det er det eine store.


Krossen gjev oss tru og von
og retten til Guds rike.
Den retten vann Guds eigen son.
Slik grunn kan aldri svike.
Johan Sorknes

(til innhold)