Hendene


Hendene fekk vi til arbeid
- til å rydde jord, så og plante
- til å tenne ljos i mørkret
og stryke eit dyr over lenda.
Hendene fekk vi til å syne kjærleik
- til å byggje heimar
og lette børene for kvarandre,
forbinde sår og lækje.
Hendene fekk vi til å gje
og til å ta imot
- kjærleik
- glede
- fred.
Våpen lagar vi med hendene våre
- sverd og kvasse spjut,
- kanonar.

Det skapte øyder vi
- dyret rømer frå oss
- barnet skjelv i redsle for hendene våre.

Tunge bører lagar vi for kvarandre.
Hendene knyter vi
i trass og hat og hemn.


Knytte hender
kan ingen ting gje
og ingen ting
ta imot.
Johan Sorknes

(til innhold)