Ennå er døra open


Ennå er døra open,
skund deg, gå inn i dag,
om du så ligg i lekkjer,
bunden i synd og nag!

Frelsaren vil deg gjeve
fridom frå synd og dom
så du med Han skal leve.
Å, skund deg i dag og kom!Ennå er døra open.
Skund deg og frelsa vinn!
Ennå din Frelsar kallar,
skund deg i dag! Gå inn!

Der kan du livet finne,
der får du ljoset sjå,
ljoset som klårt vil skine
på vegen der du skal gå.Ennå er døra open
inn til Guds kjærleiks famn,
opna ved Jesu nåde,
open i Jesu namn.

Kjærleiken opna døra
så der er trygt å gå.
Frelsaren tok den børa
som du går og sliter på.
Johan Sorknes

(til innhold)