Du er trygg når du er i din hyrdes favn


Du er trygg når du er i din hyrdes favn,
og der fattes du intet du trenger.
Han tar deg ved hånden, deg kaller ved navn,
lar deg hvile i grønne enger.


Mot din fiendes makt vil Han være en borg,
Han deg bærer på ørnevinger.
Hans kraft er den samme i glede og sorg,
selv når oppbruddets klokker ringer.


Du er trygg når du hører din hyrdes røst,
selv i dødsskyggens mørkeste daler.
Også der er Hans kjepp og Hans stav din trøst,
snart du jubler i himmelens saler.
Johan Sorknes

(til innhold)