Ei hand i mi


Ei hand i mi
- di hand
Eit hjarta mot mitt
- ditt hjarta.
Ditt opne sinn og andlet
mot mitt.
I famnen din
kverv kvardag og helg.
Der legg eg sorg og møde
frå meg
utan ord.

Eitt med deg
møter eg Guds gåve
og Guds kjærleik.
Johan Sorknes

(til innhold)