Levande tonar


Levande tonar kan bere
bod til ei sorgtyngd sjel,
bodet om gleda vere:
- I Han er du sæl!

Ta du oss, Herre,
still strengene våre
slik at di hand
lokkar fram tonane, reine og klåre!
Takk at du kan!

Takk at du gav oss i hjarta ein song,
ein lovsong til Gud!
Takk at du kallar oss gong etter gong
å syngje han ut!
Johan Sorknes

(til innhold)